כתבה על יום הנקיון הבינלאומי נכתב על ידי תלמידה כיתה ו'2, חברה במועצה הירוקה.