שפת תכנות (Scratch)

סייבר

scratch

אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך מוביל תוכנית ללימוד מדעי המחשב  במטרה לפתח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית ולתרגל מיומנויות של חשיבה לוגית-אלגוריתמית. 

 

 

 

 

 

 

                    

        מרוץ בעלי חיים         לוח עבודה       מראה וצלילים

             לולאות                                           תנועה ואירועים

                                                                         בקרה וחיישנים