נהלים בבית-הספר

Procedures_icon

נהלים בבית-הספר:

ביה"ס פתוח מהשעה 7:30 בבוקר לאחר סריקת הבוקר של השומר.

 

הורים המעוניינים להגיע לביה"ס במהלך שעות הלימודים יתאמו את כניסתם עם מזכירות ביה"ס.

 

בסיום יום הלימודים יש להקפיד לעזוב את שטח ביה"ס, לא יתאפשר לחכות לאחים/אחיות.

 

כל יציאה חוץ בית- ספרית תתאפשר רק עפ"י אישור חתום של ההורים (בכתב). לא יתקבלו אישורים טלפוניים/ הודעות טקסט.

 

חשיבות רבה לארוחות במהלך יום הלימודים- כריך, פרי, ירק (לא חטיפים).

יש לשלוח את התלמידים עם בקבוק מי שתייה- מפלסטיק בלבד- במשך כל ימות השנה. אין להביא שתייה ממותקת.

 

תלמיד שאינו חש בטוב רצוי שיישאר בבית. תלמיד שנעדר מפאת מחלה, למעלה מ-3 ימים חייב אישור מרופא על מנת לחזור לשגרת לימודים. כל היעדרות ידועה מראש יש לעדכן מראש את המחנך/ת.

 

תלמיד שאינו חש בטוב במהלך יום הלימודים, מזכירות ביה"ס תיצור קשר עם ההורים ובמידת הצורך יבואו לקחת אותו. לא ישוחרר תלמיד מביה"ס ללא ליווי מבוגר לפני השעה 12:50 (כיתות א-ח). תלמידי כיתות ה-ח ישוחררו, משעה 12:45 ללא ליווי רק עם אישור הורה בכתב.

 

על פי חוזר מנכ"ל נ"ה (8): חובה על תלמידים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים, כפי שנקבעים בלוח שנת הלימודים. אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל או בשל אירועים משפחתיים בארץ. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז, אך בכל מקרה אין להיעדר מביה"ס לפני קבלת ההיתר.