מערכת צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

בוקר טוב
8:00
8:10
שיעור ראשון
8:10
8:55
שיעור שני
8:55
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:55
הפסקה
9:55
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
הפסקה
12:45
12:50
שיעור שישי
12:50
13:35
שיעור שביעי
13:35
14:20