תקנונצי'ק בית הספר המתמיד

הורים נכבדים! לפניכם תקציר של תקנון בית הספר מעודכן לשנת הלימודים תשע"ח. התקנונצ'יק נכתב לשם נוחיותכם ואנו מבקשים כי תקראו יחדיו, הורים ותלמידים, את התקנונצ'יק וכן, את התקנון הבית ספרי. נא אשרו את הכתוב בחתימתכם ובחתימת ילדכם בסוף התקנונצ'יק.

 

תלבושת אחידה

 • קיץ: חולצת T בצבע חלק (ללא כל הדפס), כאשר בצידה השמאלי העליון (חזית) מודפס סמל בית הספר.

  חורף: סווט- שירט (עם או בלי רוכסן, עם או בלי קפוצ'ון), בצבע חלק (ללא כל הדפס) מעל חולצת T בצבע חלק (ללא כל הדפס) כאשר בצידה השמאלי העליון (בחזית) מודפס סמל ביה"ס.

  חל איסור ללבוש חולצות בטן; חל איסור ללבוש גופיות וחולצות ללא שרוול; חל איסור ללבוש חולצות ו/או מכנסיים עם קרעים; האורך המינימאלי למכנסיים הינו עד אמצע הירך; חל איסור לנעול כפכפי אצבע וקרוקסים.

  חל איסור להגיע לבית הספר עם איפור, לק בצבעים כהים, צבע בשיער, פירסינג באף ו/או בגבה או בכל מקום אחר.

  על המורים להגיע עם לבוש מכובד לביה"ס.

       על המורים לאכוף את התלבושת האחידה על תלמידים בביה"ס ובפרט בכיתות הלימוד בהם הם מלמדים

 

תקשורת בין הבית לביה"ס

 • בכל קושי שמתעורר, נעודד את התלמיד לפנות למורה הרלוונטי בצורה מכובדת.
 • הורה יפנה למורה הרלוונטי ובמידת הצורך יפנה למחנך, ליועצת, לסגנית/ מנהלת לפי העניין.
 • ניתן לפנות בטלפון למורה בשעות מוגדרות, בכתב או בפגישה בשעת קבלה.
 • כל פניה תאושר ותיענה בפרק זמן סביר ובהקדם האפשרי.
 • כל מורה יצור ערוץ תקשורת אלקטרוני ויעברו דרכו הודעות, חומרי לימוד ועוד בענייני בית הספר לרבות אירועים בית ספריים.
 • מסרים והודעות ימסרו לכלל ההורים בכיתה באמצעות ערוץ התקשורת האלקטרוני ו/או באמצעות נציגי ועד הכיתה.
 • המחנך ישוחח עם התלמידים שעה בשבוע (שעת חינוך).
 • פגישה אישית של המחנך עם כל ילד תהיה לפחות פעמיים בשנה.

 

 שיעורי בית ומשימות בית

המורה יגדיר את מטרת השיעורים באותו יום (לתרגל את הנושאים שנלמדו ויש לזכור שמטעויות לומדים) ולא יינתנו שיעורי בית כעונש. כמו כן, לא יינתנו משימות המחייבות לימוד חומר חדש (לימוד מיומנויות, כלים, שיטות שטרם נלמדו בכיתה).

שיעורי הבית נדרשים להכנה על ידי הילדים ולא על ידי ההורים .בשכבות הצעירות מומלץ מעקב של ההורים ועזרה במידת הצורך.

משימות קבוצתיות יינתנו רק לאחר התנסות במיומנויות הנדרשות בכיתה.

אי הכנה של שיעורי בית תירשם ב- smartschool. אי הכנת שיעורי בית בנסיבות חריגות (אירועים משפחתיים וכדומה) לא תילקח בחשבון, עד שלוש פעמים בשנה.

במקצועות הליבה תהליך הלמידה ילווה בתרגולים בבית.

על כל תלמיד מכיתה ב' ומעלה מוטלת האחריות המלאה להעתקת שיעורי הבית .

תלמיד/ה חולה ו/או נעדר/ת יהיה/תהיה אחראי/ת (בעזרת הוריו) על השלמת החומר הלימודי הנלמד בימים אשר החסיר/ה.

לא ינתנו שיעורי בית ביום שישי, אשר מועד הגשתם ביום א' הקרוב. כך יתאפשר לנצל את השבת למנוחה ולבילוי משפחתי/ עם חברים, ויאפשר להשלים פערים למי שבאמת זקוק לכך.

במידת האפשר לא יתוכננו מבחנים ליום א' (בכיתות א'-ו').

יעשה ניסיון לאזן בין עבודות גדולות לבין תקופות מבחנים, כך שעבודות גדולות ינתנו בתקופות בהן אין עומס מבחנים.

 

מבחנים

 • יש להודיע על תאריך המבחן לפחות שבוע מראש. מכיתה ו' יינתן לוח מבחנים לתלמידים בכל תחילת מחצית.
 • תינתן הנחייה ברורה לגבי הנושאים הכלולים במבחן ולא יכללו במבחן שאלות לגבי חומר שלא נלמד בכיתה.
 • נהלי בחינות- תלוי כיתה:
כתה מבחנים
א' אין מבחנים, מבדקים בקריאה וכתיבה וכן, במתמטיקה
ב'

מיצ"ב פנימי ומשימת הערכה ועד שני מבחנים בשנה במתמטיקה. המבחנים יערכו ברווחי זמן של 4 שבועות.

יתקיים מבחן לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים.

ג' מבחנים במרווחי זמן של 3 שבועות.
ד' מבחנים אחת לשבועיים תוך תיאום לוחות הזמנים בין המבחנים בתחומים השונים.
ה' מבחנים אחת לשבוע. מיצ"ב פנימי ועד שני מבחנים במקצוע במחצית. מיצ"ב חיצוני פעם בשלוש שנים.
ו' מבחנים אחת לשבוע.
ז'-ח'

לא יותר משלושה מבחנים בשבוע וביום מבחן קבוע מראש לא ינתנו מבחנים או בחנים.

 • מבחנים חוזרים יתקיימו לתלמידים שנעדרו מבית הספר ביום המבחן ולתלמידים אשר נכשלו. תלמיד אשר ירצה לשפר את הציון רשאי לגשת למבחן חוזר לפי שיקול דעתו של המורה או להגיש עבודה לשיפור הציון.
 • מבחנים יוחזרו לתלמידים אחרי בדיקה עד שבועיים לאחר ביצוע המבחן.
 • המבחנים יושבו לתלמידים באופן דיסקרטי.

 

התאמות בדרכי היבחנות

 

התאמות בדרכי היבחנות ינתנו רק בעקבות המלצות של אבחון פורמאלי שנערך לתלמיד/ה על ידי גורם מקצועי מוסמך בביה"ס או מחוצה לו. יועצת ביה"ס היא הגורם המקצועי המוסמך לתרגם את המלצות האבחון להתאמות בדרכי ההיבחנות, והיא זאת המנחה את המחנכים/ות והמורים/ות המקצועיים/ות לגבי ההתאמות הניתנות באופן אישי לתלמידים הזקוקים להן.

 • מאחר וכל תלמיד לקוי למידה מאופיין בצרכים שונים (לימודיים, רגשיים ונפשיים), להתאמת למידתו, על הצוות החינוכי לעבוד בהתאם לצרכים האינדיבידואליים הללו. כלומר, על כל מורה לעיין ברשימות ההתאמות של כל תלמידיה (גם בכיתות בהן הוא/היא מלמד/ת כמורה מקצועי/ת) ולהתמיד בעבודה המותאמת לצרכי התלמידים.

 

תכנית המוגנות למניעת אלימות

כללי התנהגות הפרה ראשונה הפרה שניה הפרה שלישית

אסורה כל פגיעה בגופו של אחר, במכוון או שלא במכוון וכן, שימוש באלימות מילולית ואלימות על רקע מיני.

(כל אירוע מסוג זה יבחן לגופו)

שהות בחדר ללא הפסקה למשך הפסקה גדולה אחת

כתיבת דו"ח אירוע

שיחת אזהרה עם המחנך

יידוע ההורים

שהות בחדר ללא הפסקה למשך שתי הפסקה גדולה (יומיים)

כתיבת דו"ח אירוע

שיחה עם סגנית המנהלת והטלת עבודה באחריות הסגנית.

זימון הורים לפגישה עם סגנית המנהלת

כתיבת דו"ח אירוע

זימון הורים לפגישה עם המנהלת.

שיחה עם מנהלת בית הספר.

השעיה ליום אחד עד שלושה ימים

איחורים והיעדרויות

 • מניעת איחורים של התלמידים הצעירים לביה"ס היא באחריות ההורים.
 • תלמיד המגיע באיחור העולה על חמש דקות ממועד תחילת השיעור ואין בידיו אישור המעיד על סיבה מוצדקת (ביקור רופא למשל), ירשם בתוכנת ה- smartschool.
 • לכל תלמיד אשר צבר ארבעה איחורים ישלח מכתב המתריע בפני ההורים על ריבוי האיחורים.
 • תלמידים אינם רשאים להיעדר מבית הספר למטרת חופשה משפחתית בארץ או בחו"ל.
 • תלמידים רשאים להיעדר מבית הספר מסיבות מוצדקות (מחלה, אירוע משפחתי).
 • האחריות על השלמת חומר הלימוד עקב היעדרות מכל סיבה היא על התלמיד עצמו.
 • איחורים חוזרים ונשנים אשר ימשכו למרות הפניה להורים וכן, ריבוי היעדרויות יטופלו במסגרת בירור עם מנהלת ביה"ס ובהמשך באמצעות קצין ביקור סדיר באגף החינוך.
 • מספר האיחורים והיעדרויות יצוין בתעודתו של התלמיד בסיום כל מחצית.

 

רכוש בית הספר

 • אין לקשקש וללכלך שולחנות, כיסאות או קירות בחדרי הכיתות וכן, אין להשחית כל רכוש בית ספרי אחר. תלמיד שיעשה כך יחויב בניקוי או בתשלום עבור תיקון הנזק שגרם.
 • באחריות תלמידי הכיתה (והמורה שמלמד/ת בשיעור האחרון) לסדר ולארגן את הכיתה, להרים כיסאות ולכבות אורות, מזגן, מחשב ומקרן.
 • מומלץ לתלמידים לא להגיע לביה"ס עם כסף או רכוש יקר ערך (כגון טלפון נייד, Ipod, Gameboy וכדומה). בכל מקרה, חל איסור להשתמש בטלפון נייד במתחם בית הספר במהלך שעות הלימוד.
 • ביה"ס יעשה כל מאמץ לאיתור חפצים שניגנבו אם ידווח על כך במהלך יום הלימודים. בכל מקרה, חל איסור להשתמש בטלפון נייד במתחם בית הספר במהלך שעות הלימוד.
 • יחד עם זאת אין בית הספר רשאי ואין לערוך חיפוש בכליהם האישיים של התלמידים ולכן בית הספר אינו יכול להיות אחראי לדברי ערך אישיים.
 • תלמיד אשר ייתפש בגניבה של רכוש אישי או רכוש בית ספרי ייענש בחומרה עד כדי תלונה במשטרה.

 

 

הורים יקרים

להורדת התקנון והדפסתו לחצו על Download [19.83 KB] אותו תוכלו למצוא בתחתית העמוד