תקנון

הורים נכבדים! לפניכם תקציר של תקנון בית הספר מעודכן לשנת הלימודים תשע"ח. התקנונצ'יק נכתב לשם נוחיותכם ואנו מבקשים כי תקראו יחדיו, הורים ותלמידים, את התקנונצ'יק וכן, את התקנון הבית ספרי. נא אשרו את הכתוב בחתימתכם ובחתימת ילדכם בסוף התקנונצ'יק.