חזון בית הספר

בית ספר "המתמיד" הוא בית חינוך המבסס את עשייתו החינוכית על קניית הדעת באמצעות הוראה ולמידה.

 

העשייה החינוכית בביה"ס נשענת על שני יסודות השלובים זה בזה:

  • מסגרת ברורה וחד משמעית המגדירה את גבולות העשה ואל-תעשה.
  • תמיכה והתייחסות לצרכים האישיים של התלמידים והתלמידות במטרה לסייע לכל אחת ואחד לממש בצורה המיטבית את היכולות שלו או שלה.

 

ביה"ס הוא שותפות בין צוות ביה"ס, התלמידות והתלמידים, והורי התלמידים והתלמידות. משמעותה של שותפות זאת היא שיתוף בדיון וקבלת החלטות אודות אורחות החיים בביה"ס, ואחריות משותפת ביישום וקיום החלטות אלו.

 

ביה"ס בחר בתחום התקשורת כתחום מוביל ולפיכך מיישם בתכנית הפעילות שלו מודעות, למידה ועשייה של ההיבטים השונים של תחום זה.

 

יחודיות ביה"ס בתחום התקשורת נבחרה על בסיס שני צרכים מרכזיים:

  • הצורך החיוני ביצירה ותחזוקה של ערוצי תקשורת פתוחים ואפקטיביים בין באי בית הספר (מורות, הורים, תלמידים ותלמידות).
  • הצורך בלמידה, הבנה וצריכה מושכלת של אמצעי תקשורת ההמונים המעצבים את המציאות בה אנו פועלים.

 

מתוך האמור לעיל, נגזרים היעדים העיקריים של ביה"ס:

  • תכנון ויישום תהליכי הוראה ולמידה אשר יביאו את כל תלמידי ותלמידות ביה"ס להישגים גבוהים, בהתאם ליכולותיהם/ן.
  • יצירת אקלים חברתי אשר יבטיח תחושת מוגנות פיזית, חברתית וריגשית לכל באי ביה"ס (תלמידות ותלמידים, מורות והורים).
  • הקפדה על ערוצי תקשורת פתוחים בין באי ביה"ס, ומודעות גבוהה להשפעתם של אמצעי תקשורת ההמונים על מציאות חיינו.

 

עידוד ופיתוח בקרב התלמידות והתלמידים מודעות, אכפתיות ועשייה ערכית לטובת הקהילה הסובבת אותנו, במעגלים מתרחבים: החל בקבוצת העמיתים ועד השכונה, העיר והמדינה.